INHOUD - Hoe worden de STEM-doelstellingen gerealiseerd? INHOUD - Hoe worden de STEM-doelstellingen gerealiseerd?

INHOUD - Hoe worden de STEM-doelstellingen gerealiseerd?

De geest van de STEM-gerelateerde onderwijsdoelen is dat die in meerdere 'vakken' gerealiseerd worden, of gemeenschappelijk door verschillende vakken. Delta 5/6 biedt heel wat kapstokken om STEM-onderwijsdoelen mee te realiseren. Je kan die terugvinden in de handleiding.

De uitwerking van onze leeroplossingen voor wiskunde is afgestemd op onze leeroplossingen wetenschappen (WACO en WEZO).

  • We zorgen er in de mate van het mogelijke voor dat leerlingen de wiskundige concepten aanleren in Delta en vervolgens leren toepassen in de leeroplossingen wetenschappen WACO en WEZO.
  • We zorgen er verder voor dat de instructie van bepaalde onderwerpen op dezelfde manier gebeurt (bv. omvormen van formules) en dat de symbolen en notaties binnen alle STEM-leeroplossingen op elkaar afgestemd zijn.
  • In de lay-out zorgen we ook voor gelijkvormigheid, zodat voor leerlingen de structuur van hun STEM-vakken gelijkloopt. We werken bijvoorbeeld met dezelfde iconen voor differentiatie en met dezelfde kleur voor de vastzetkaders en leren leren. Zo is het voor de leerling steeds duidelijk, ongeacht welke STEM-leeroplossing, wat hij moet kennen en kunnen.