INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de dubbele finaliteit aan bod t.o.v. het vorige aanbod? INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de dubbele finaliteit aan bod t.o.v. het vorige aanbod?

INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de dubbele finaliteit aan bod t.o.v. het vorige aanbod?

Nieuwe leerinhouden

  • Logaritmen zijn opgenomen in de minimumdoelen (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).
  • Exponentiële functies is eveneens nieuw. (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).
  • Ook Kansrekenen is een nieuw minimumdoel (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).
  • Beschrijvende statistiek is een specifiek onderwijsdoel voor biotechnologische en chemische technieken.

Leerinhouden die verdwijnen

  • Tweedegraadsfuncties en goniometrische functies komen niet meer aan bod in de algemene vorming (doelgroep: basis).
  • Complexe getallen, rationale functies, integralen van veeltermfuncties en matrices & determinanten komen in geen enkele richting 3de graad nog aan bod.