INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de doorstroomfinaliteit aan bod t.o.v. het vorige aanbod? INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de doorstroomfinaliteit aan bod t.o.v. het vorige aanbod?

INHOUD - Welke nieuwe leerinhouden komen in de doorstroomfinaliteit aan bod t.o.v. het vorige aanbod?

Nieuwe leerinhouden

  • De focus van een algebraïsche naar grafische benadering bij analyse (doelgroep: basisvorming en stat+).
  • Rijen is een nieuwe inhoud in de leeroplossing Analyse (deel 1) (doelgroepen: basisvorming – stat+ – economie – wetenschappen).
  • Er is een nieuwe, specifieke leeroplossing Uitgebreide statistiek en kansrekenen (doelgroep: Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen).
  • Er is een uitbreiding in de leeroplossing Algebra, bv. rekenen met vectoren en complexe getallen (doelgroep: wetenschappen)
  • Logica is een nieuwe inhoud in de leeroplossing Logica en rijen (doelgroep: gevorderde wiskunde).
  • Groepentheorie is een nieuwe inhoud in de leeroplossing Algebra (doelgroep: gevorderde wiskunde).

Afstemming veranderde voorkennis

Verschillende inhouden zijn ten gevolge van de modernisering niet meer aan bod gekomen in de 2de graad (bv. rijen, het begrip ‘kans’, het delen van veeltermen en het ontbinden in factoren). De voorkennis van leerlingen die doorstromen vanuit de 2de graad is dus beduidend anders.

We houden hier in onze nieuwe leeroplossingen van Delta 5/6 rekening mee: de opbouw van de leerinhouden is zorgvuldig afgestemd op de veranderde voorkennis van leerlingen. Zo beschikken zij altijd over een kapstok om nieuwe leerstof te verankeren.