AANBOD - Waarin verschilt het aanbod van WACO voor de 3de graad t.o.v. dat van de 2de graad?  AANBOD - Waarin verschilt het aanbod van WACO voor de 3de graad t.o.v. dat van de 2de graad? 

AANBOD - Waarin verschilt het aanbod van WACO voor de 3de graad t.o.v. dat van de 2de graad? 

Een heldere leerlijn vastleggen vinden we erg belangrijk, ook op vlak van leercompetenties. Door een doordachte benadering bereiden we leerlingen voor op verdere studies.  

De stappen naar zelfstandigheid worden versneld gezet vanaf de bovenbouw (4de jaar). Vanaf dan verandert het aanbod van een leerwerkboek in het 3de jaar (een meer geleide aanpak) naar een leerboek en een werkboek in het 4de jaar:

  • leerlingen vinden alle theorie terug in het leerboek.  
  • In het werkboek kunnen ze oefenen op verschillende momenten in hun leerproces. Het werkboek zorgt nog voor de nodige ondersteuning en begeleiding van de leerlingen.

Vanaf de 3de graad zetten we nog een stap verder in die leerlijn. Leerlingen moeten voorbereid worden op verdere studies, waarin ze zelfstandig grotere leerstofgehelen moeten verwerken.  

De leerlingen hebben alleen nog een activerend leerboek. Daarin staat alle theorie gebundeld en worden oefenreeksen aangeboden op 2 niveaus: basis en verdieping. Op die manier leren leerlingen eigen notities en schema’s maken. Digitaal vinden ze extra oefenkansen om voorkennis in te oefenen en te remediëren indien nodig.

Het aanbod van een activerend leerboek geeft jou als leerkracht ook meer vrijheid om je lessen op te bouwen op een manier die voor jou past. Ook hier baseren we ons bij de uitwerking op didactische principes die hun leereffect bewezen hebben.