AANBOD - Wat is de uitgavevorm van WACO voor de 3de graad? AANBOD - Wat is de uitgavevorm van WACO voor de 3de graad?

AANBOD - Wat is de uitgavevorm van WACO voor de 3de graad?

Het aanbod van WACO bestaat uit activerende leerboeken.

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek leerboek’, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …)

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal.