INHOUD - Wat zijn de verschillen tussen Antropia voor de 2de en de 3de graad?  INHOUD - Wat zijn de verschillen tussen Antropia voor de 2de en de 3de graad?

INHOUD - Wat zijn de verschillen tussen Antropia voor de 2de en de 3de graad?

In het kader van de leerlijn leercompetenties zijn er een aantal wijzigingen in het Antropia-aanbod voor de 3de graad:

  • De leerwerkboeken ruimen plaats voor activerende leerboeken. Daarin is er alleen schrijfruimte voorzien voor theorievragen. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen … ). Dat is nodig, want er worden minder (structurerende) woorden vetgedrukt. Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategiëen te ontwikkelen.
  • Ook de leerstofteksten zijn langer.

Naast het leerplatform zelf (het online lesmateriaal is vanaf september beschikbaar op Scoodle) verandert er ook wat aan het digitale aanbod: 

  • Sommige rubrieken verhuizen naar het leerplatform Scoodle, zoals Test/ken jezelf en Vaktaal. Ter compensatie volgt er in het activerend leerboek wel een register achteraan in het boek).
  • Een nieuwe rubriek (aan het begin van elk hoofdstuk) op Scoodle is de digitale voorkennistest.
  • Voor Sociale wetenschappen/ Cultuurwetenschappen en Kunstbeschouwing worden ook digitale leerpaden voorzien.

Tot slot komen in Filosofie meer primaire tekstbronnen voor (met bijbehorende verwerkingsvragen), zodat er meer aandacht is voor filosofische tekstverwerking.