INHOUD - Hoe wordt in BUZZ &Economics boekhouden aangepakt? INHOUD - Hoe wordt in BUZZ &Economics boekhouden aangepakt?

INHOUD - Hoe wordt in BUZZ &Economics boekhouden aangepakt?

  • We focussen in het 3de jaar op het inzicht dat leerlingen moeten verwerven in wat boekhouden is, met balans, resultatenrekening, T-rekeningen, MAR … en in de boekhoudtechnieken en -redeneringen. Dat moet conform het leerplan eerst manueel gebeuren.  
  • In het 4de jaar gaan we meer digitaal werken. Daarvoor bieden we als didactisch boekhoudpakket de online tool Praktiboek aan bij het boek, waarmee leerlingen vrij kunnen oefenen om na te gaan of ze het inzicht in de boekhoudredenering hebben verworven. Het pakket is gratis en het omvat de oefeningen waarnaar we vanuit het boek verwijzen, maar je kan er ook zelf oefeningen aan toevoegen. Je kan ook de oplossingen van de oefeningen opladen zodat leerlingen zichzelf kunnen corrigeren.