INHOUD - Worden in BUZZ @Work alle doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT behandeld? INHOUD - Worden in BUZZ @Work alle doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT behandeld?

INHOUD - Worden in BUZZ @Work alle doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT behandeld?

Zeker. Alle doelen uit het gemeenschappelijke leerplan ICT 2de graad komen gespreid over de beide jaren van de graad aan bod. 

Er is ook een ICT-thema dat we aanbieden op Scoodle. Het biedt volop ondersteuning bij ICT-vaardigheden, geclusterd in verschillende onderdelen. Online zijn er nog extra toepassingen, zodat leerlingen voldoende ondersteund worden bij het verwerven van de ICT-vaardigheden. Zo moeten de leerlingen geen apart boek aankopen.