INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in WACO? INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in WACO?

INHOUD - Hoe komen de STEM-eindtermen aan bod in WACO?

We werken op verschillende momenten aan de STEM-eindtermen: zowel geïntegreerd in de methode tijdens het uitvoeren van experimenten en practica als met overkoepelende STEM-projecten.

De STEM-projecten koppelen we duidelijk aan de leerstof en we suggereren ook een plek voor deze STEM-projecten in het jaarplan. We werken in die STEM-projecten onder andere aan de STEM-eindtermen rond probleemoplossend denken en het ontwikkelen van modellen.

We vertrekken bij elk STEM-project vanuit een probleemstelling en vertrekken bij de verdere analyse steeds vanuit een van de STEM-concepten. Op die manier koppelen we de STEM-projecten steeds goed aan de leefwereld van de leerlingen en aan de inhouden uit de verschillende thema’s.

Een STEM-project is altijd compact en haalbaar, en we zorgen voor duurzame en betaalbare materialen. Je kan met de STEM-projecten aan de slag wanneer dat voor jou past: vanuit één vak binnen je eigen lestijd, samen met je collega’s van andere vakken binnen jullie normale lestijden, in een projectweek … de keuze is aan jou!

De STEM-projecten zijn online beschikbaar in de lerarenkit. Een STEM-project bestaat uit concreet lesmateriaal waar leerlingen meteen mee aan de slag kunnen én achtergrondinfo voor de leerkrachten om met de toepassingen te werken. Je hebt als leerkracht ook steeds de mogelijkheid om de projecten aan te passen indien gewenst.