Rapport bewerken als leerkracht Rapport bewerken als leerkracht

Rapport bewerken als leerkracht

Als leerkracht kan je je rapport dat je beheerder voor jou heeft klaargezet bewerken.  
Hiervoor ga je naar 'Rapport' en vervolgens de tab 'Mijn rapporten'.

Klik vervolgens op het potlood achteraan om het rapport te bewerken. 

Als er nog geen enkele toets is toegevoegd voor deze klas, kan je via de rechterbalk op de knop 'Voeg een nieuwe toets toe' klikken. Heb je al toetsen toegevoegd via jouw klas, dan worden deze hier in de lijst getoond. Je kunt deze ook opnieuw bewerken door op de titel te klikken.

De inhoud van een toets

Stap 1: Algemene informatie ingeven

Geef de algemene informatie van de toets in zoals een titel, beschrijving, datum ... En kies het rapport waartoe deze toets behoort, het leergebied en eventuele (sub)domeinen uit de vooropgestelde lijst.

Je kan er ook voor kiezen om een toets in één keer voor meerdere klassen toe te voegen via de knop linksonder. Wanneer je deze toets bewaart, dan zullen individuele toetsen aangemaakt worden voor jouw klassen en kan je ze vinden in de individuele lijsten. Je kan hier alleen data selecteren (rapporten, leergebieden,...) die van toepassing is voor alle klassen. In stap twee zie je dan elke leerling per klas en kan je ze individueel evalueren.

Stap 2: Leerlingen evalueren

Klaar met Stap 1? Dan kan je nu je leerlingen evalueren. Dit doe je door op de knop 'Voeg punten toe' te klikken. Afhankelijk van hoe jouw beheerder de leergebieden heeft ingesteld, kan je leerlingen op verschillende manieren evalueren.

  • Met punten: hierbij moet je een maximum score ingeven, kan je de resultaten laten herberekenen naar een zelfgekozen maximum en kan je een norm ingeven.
  • Met attitudes: hierbij kies je een behaalde attitude uit een reeks door je beheerder vooropgestelde attitudes.
  • Met ratings: hierbij kan je een rating geven (vaak sterren, maar afhankelijk van jouw beheerder). Hover over de behaalde rating en klik om toe te passen.

Heb je een toets/evaluatie maar voor een kleine groep leerlingen toegepast? Selecteer enkel die leerlingen via de checkbox . Zo wordt de toets niet op het rapport van de andere leerlingen getoond.

Was een leerling ziek/afwezig/vrijgesteld of heeft hij/zij deze de toets niet afgelegd, maar wil je deze wel op het rapport tonen? Dan kan je dit selecteren via het icoon  naast de resultaten.

Wil je extra commentaar of feedback geven bij een leerling? Klik dan op het tekstballonnetje.

Werden er bepaalde maatregelen genomen voor een leerling? Dan kan je deze toevoegen via het linker-icoon. De maatregelen stromen ook door naar het zorgdossier van een leerling.

Afhankelijk van hoe jouw beheerder dit heeft ingesteld, worden maatregelen en opmerkingen al dan niet op het rapport getoond. Worden ze niet getoond? Contacteer dan jouw beheerder om te zien of dit correct werd ingesteld.

Het rapport evalueren

Evalueer je leergebieden en (sub)domeinen met attitudes en ratings 

Naast evalueren op manuele toetsen laten we je ook toe om de leergebieden en (sub)domeinen zelf te evalueren via attitudes en/of ratings in stap 2 van bij 'mijn rapporten'.

Dit kan je enkel doen op voorwaarde dat jouw beheerder voor bepaalde vakken dit evaluatie type heeft ingevuld en de instellingen van het rapport zo opgezet zijn dat je zo kan evalueren. Is dit niet het geval? Dan bespreek je dit best met jouw beheerder.

 

In dit scherm zie je aan de linkerkant een overzicht van de leergebieden die je kan evalueren. Als je een leergebied selecteert, zie je in het centrale overzicht de leerlingen per (sub)domein (of enkel van het leergebied als er geen (sub)domeinen ingesteld zijn) en kan je hen hier evalueren.

Om het evalueren sneller te doen verlopen, kan je via de lijn ‘Alle leerlingen’ een resultaat kiezen dat ingevuld wordt voor elke leerling. Zo hoef je niet telkens elke leerling individueel te evalueren als de resultaten algemeen gezien vaak hetzelfde zijn.

Let wel op dat als er geen resultaat gekozen wordt en er ook geen toetsen aan verbonden zijn, de leergebieden of (sub)domeinen niet mee berekend en getoond worden op het rapport.

De ingegeven evaluaties kan je ook in de volgende stap nog aanpassen per leerling op het rapport. Dit via de turquoise bolletjes naast een leergebied of (sub)domein.

Evalueren op (sub)domeinen in plaats van toetsen

Hoe kan je deze functionaliteit op een vlotte manier gebruiken? Stel: voor een bepaald vak evalueer je telkens op dezelfde items of zinnen, dan kan je deze instellen als (sub)domeinen binnen een leergebied en hoef je zo nooit toetsen aan te maken voor verschillende klassen.

Tijd om te printen!

Als je klaar bent met het evalueren, kan je de rapporten exporteren naar een PDF zodat je ze kan afdrukken.

  • Je kan kiezen om elke leerling op een oneven pagina te laten starten zodat je gemakkelijk recto-verso kan afdrukken.
  • Wil je dat het rapport in het zorgdossier van een leerling komt? Dan kun je dit hier aanvinken.
  • Wil je een zorgformulier en/of screening toevoegen aan het rapport? Ook dit kan in stap 4/4
  • Daarnaast kan je ook kiezen om het rapport maar voor enkele leerlingen te exporteren door enkel hun naam te selecteren. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een correctie hebt gemaakt en enkel de PDF van één kind nodig hebt.

Is dit gelukt? Dan kun je rechtsboven op de knop 'Print' klikken. Rechtsonder zal een balk tevoorschijn komen die de vooruitgang aantoont. Je kunt gerust terug naar het overzicht gaan en aan een andere klas beginnen. De PDF zal automatisch in jouw downloads verschijnen als deze klaar is.