Hoe pas ik als beheerder de opmaak van een (bestaand) rapport aan? Hoe pas ik als beheerder de opmaak van een (bestaand) rapport aan?

Hoe pas ik als beheerder de opmaak van een (bestaand) rapport aan?

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een bestaand rapport kan heropmaken en wat de verschillende opmaakopties zijn.

 • Ga naar de rapportenmodule in Scoodle Track.
 • Kies daar voor "Opmaak rapport" in de grijze balk.
 • Klik daarna op de drie puntjes achter het rapport dat je wenst te bewerken en ga voor “Wijzig”.

Definieer de details (stap 1/4)

 • In stap 1 kan je de naam van het rapport veranderen en de periode waarvoor het rapport geldt.

Let wel op: de data moeten steeds binnen het huidige schooljaar vallen.

 • Links kan je ook wijzigen hoe zwaar elk tussenrapport voor het eindtotaal moet doorwegen. Uiteraard moeten de percentages samen steeds exact 100% zijn. 

 • Klik op de pijl bovenaan om naar stap 2 te gaan.

Leergebieden en domeinen (stap 2/4)

Vervolgens krijg je een overzicht van alle vakken, domeinen en subdomeinen. Die staan standaard allemaal aangevinkt, maar kan je ook naar wens uitvinken zodat ze niet in het rapport worden opgenomen.

Je kan daar de volgorde van jouw vakken en (sub)domeinen in de opmaak van je rapporten aanpassen. Dit doe je door de vakken of (sub)domeinen te slepen in de volgorde die je wil a.d.h.v. het sleep-icoon.

 • draganddrop_courses.gif

Ben je echter een tussenrapport aan het bewerken, kan je geen vakken uitvinken die op het eindrapport staan.

 • Zodra alle gewenste vakken geselecteerd zijn, ga je naar stap 3 door op de rechter pijl te klikken in de zwarte balk bovenaan.

Definieer de rechten (stap 3/4)

Bepaal hier welke rechten de leerkrachten per klas hebben. Klik het uitklapmenu open en selecteer. Je hebt keuze uit:

 • Lezen
 • Bewerken
 • Bewerken en downloaden
 • Lezen en downloaden

Het vinkje achter de leerkracht betekent dat de naam van de gebruiker als klastitularis in de hoofding van het rapport zal verschijnen.

Tot slot heb je nog de mogelijkheid om een leerkracht te verwijderen door op het vuilnisbakje te klikken.

! Opgelet: deze rechten zal je jaarlijks moeten aanpassen bij de schooljaarovergang. Ook leerkrachten die later op het schooljaar erbij komen, of van klas veranderen, zal je hier moeten toevoegen. Ze krijgen niét automatisch toegang tot het rapport als je ze in schoolbeheer de rechten op de klassen geeft. Je zal ze hier nog eens moeten toevoegen, omdat de template al bestond toen de leerkracht erbij kwam/van klas veranderde.

10. Ben je tevreden? Klik dan weer op de rechter pijl bovenaan voor stap 4.

Bepaal de lay-out (stap 4/4)

11. Hier pas je de lay-out aan. Kies bijvoorbeeld een lettertype aan de hand van het uitklapmenu of bepaal de afdrukstand door de overeenkomstige pijlen te klikken: horizontaal of verticaal.

Een nieuw blok voeg je toe door bovenaan op de knop te klikken. Let wel op: je kan de hoofding en het resultatenblok slechts eenmaal opnemen.

De volgorde van de blokken kan je wel gemakkelijk aanpassen. Naast elk blok zie je 6 puntjes staan; ga met je muis op de puntjes van het gewenste blok staan en hou de linkermuisknop ingedrukt. Versleep dan het blok naar de plaats die je wilt.

Hoofding en voetnoot

Om een deel te bewerken, bijvoorbeeld de hoofding, klik je daarop. Je zal een groen kader zien verschijnen.

Pas de tekstopmaak aan voor het hele blok of klik nog eens op een specifieke regel om alleen die te bewerken.

Ook het logo kan je groter of kleiner maken door er met je muis over te bewegen, op de dubbele pijl te gaan staan, de linkermuisknop ingedrukt te houden en dan te slepen tot de gewenste afmetingen.

Je kan het geselecteerde blok ook onzichtbaar maken op het rapport door op het oogje te klikken.

 

Je kan het klasnummer van de leerling als variabele in de hoofding zetten.

In de voetnoot kan je paginanummers en de naam van de leerling toevoegen.

track aug 23 1.png

Resultatenblok

Selecteer je het resultatenblok, kan je nog verder personaliseren.

Aan de rechterkant zie je een venster met alle opties.

Wil je dat de attitudes worden weergegeven met een icoon, tekst of allebei? Klik op de gewenste optie in het uitklapmenu.

De grootte van de iconen pas je aan via de slider: klik daarvoor op S, M of L.

eg:

eg:

eg:

Met het volgende uitklapmenu maak je ook de keuze of enkel de gegeven attitude volstaat, of je liever alle opties ziet en enkel de gegeven attitude geselecteerd is.

Vervolgens kan je door middel van de aan- en uitknopjes kiezen of je de domeinen, subdomeinen en toetsen binnen de vakken laat zien. Ook het totaal kan je op deze manier al dan niet opnemen.

De weergave van de resultaten kan je eveneens aanpassen aan de wensen van jouw school.

Vink het vakje van “Toon het maximum resultaat met een /” om een breukstreep toe te voegen aan het resultaat.

Per leergebied, domein, subdomein, toets en voor het totaal kan je steeds individuele keuzes maken. Klik hiervoor de gewenste term aan, bijvoorbeeld subdomein en vink de vakjes aan die je wenst. Zo kan je de omschrijving toevoegen of het icoon verwijderen.

Als laatste vind je in dit venster nog enkele uitklapmenu’s terug om je rapport verder af te stellen.

 • Je kan ervoor kiezen om geen gemiddelde toe te voegen, in de vorm van punten, of in de vorm van een percentage.
 • Hetzelfde geldt voor de meridiaan.
 • Onder het tabblad toets kan je nog kiezen om de opmerkingen er wel of niet bij te zetten.

En je kan kiezen tussen van oud naar recent te sorteren of andersom.

Feedbackblokken

Je kan twee verschillende soorten feedback toevoegen: digitale en schriftelijke.

Voor digitale feedbackblokken hoef je enkel de titel aan te passen onder "Label".

 

Voor schriftelijke feedbackblokken kan je naast de titel, ook het inputveld aanpassen. Hierdoor ontstaat er meer witruimte waarin geschreven kan worden.

Het is hier ook mogelijk om een afbeelding toe te voegen waarvan je de grootte weer via de dubbele pijlen kunt wijzigen.

Handtekening

Het laatste soort blok is dat van de handtekening.

Als je dat aanklikt, kan je titels aanpassen en eventueel een voorgedrukte handtekening toevoegen als afbeelding. Die afbeelding verwijderen kan steeds door op het vuilnisbakje te klikken.

Een handtekening verwijder je dan weer in zijn geheel door op het kruisje te klikken.

Toevoegen kan dan weer steeds door op te klikken.

Bevestig tot slot je nieuwe opmaak door op in de rechterbovenhoek te klikken.