AANBOD - Waaruit bestaat Contact voor de 3de graad? AANBOD - Waaruit bestaat Contact voor de 3de graad?

AANBOD - Waaruit bestaat Contact voor de 3de graad?

We ontwikkelen blended leeroplossingen voor Engels in de 3de graad voor de doorstroomfinaliteit en voor de dubbele finaliteit.

  • Voor leerlingen in de richtingen van de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit en sommige richtingen van de domeingebonden doorstroomfinaliteit is er per jaar het leerwerkboek Contact DO-DG, met een uitgebreide digitale component op het leerplatform Scoodle. Daarop vind je o.m. het naslagwerk Student’s Guide, de digitale oefeningen, het digitale tijdschrift iContact en de chatbot. 
  • Voor leerlingen in de meeste richtingen van de domeingebonden doorstroomfinaliteit en alle richtingen van de dubbele finaliteit is er per jaar het leerwerkboek Contact DG-D/A, gecombineerd met een sterke digitale component. Daarop vind je o.m. het naslagwerk Student’s Guide, de digitale oefeningen en de chatbot.  

Op Scoodle voorzien wij ook materiaal voor de specifieke minimumdoelen voor de richtingen Moderne talen (een- en tweepolig DO), Taal & Communicatiewetenschappen (DG), Taal & Communicatie (D/A), Toerisme (D/A) en Horeca (D/A).