INHOUD - Hoe is een unit in Contact DO-DG opgebouwd?  INHOUD - Hoe is een unit in Contact DO-DG opgebouwd?

INHOUD - Hoe is een unit in Contact DO-DG opgebouwd?

  • De units van Contact DO-DG vertrekken vanuit een centraal thema en worden dan opgedeeld in verschillende subthema’s (= files). Elke unit start met een fotocollage en een overzicht van de inhouden. Vervolgens splitst het unit zich op in verschillende files. Elke file behandelt een subthema van het centraal thema.
  • De eerste rubriek van een file is een instaples: Plug in! De leerlingen maken in deze rubriek kennis met het thema.
  • Nieuwe leerstof wordt vervolgens aangebracht en verwerkt via een reeks bouwsteenlessen. Deze bouwstenen worden steeds in die volgorde aangeboden, maar zijn flexibel inzetbaar. Samen vormen ze (in)directe bouwstenen voor de geïntegreerde toepassing in de communicatieve opdracht. Je kiest zelf welke bouwstenen je met de leerlingen behandelt en welke je liever weglaat en/of vervangt door eigen materiaal.
  • In elke file van het leerwerkboek DO-DG wordt ook verwezen naar het digitaal tijdschrift iContact  waar de leerlingen per domein (Taal & Cultuur, STEM, Economie & Organisatie, Maatschappij en Welzijn) kunnen werken aan langere, complexe teksten.
  • De afsluiter van een file is de communicatieve opdracht Up to you!, waarin leerlingen worden uitgedaagd om de leerinhouden van de voorafgaande bouwsteenlessen functioneel en geïntegreerd toe te passen.
  • Op het einde van elk unit vinden de leerlingen, per file, een woordenschatlijst met de actieve woordenschat terug. Op dezelfde plaats is er een overzicht van alle grammaticale onderdelen die in het unit aan bod kwamen, met een verwijzing naar de extra digitale oefeningen op Scoodle.