DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

  • Voorkennis wordt geactiveerd: klassikaal via het boek (bv. in de rubriek Plug in!) of individueel via een digitaal leerpad op Scoodle (Echo).
  • Per unit bieden we in een mindmap de algemene doelen voor het unit aan, opgedeeld per file.
  • Concrete voorbeelden en een duidelijke grammaticale uitleg bieden houvast.
  • Duidelijke afbeeldingen en multimedia zorgen voor een boeiende verrijking bij de leerstofonderdelen (dual coding).
  • Afwisseling in oefentypes en leerinhouden (interleaving) gecombineerd met de klassikale vragen en verwerking zorgt voor een actieve verwerking van de leerstof.
  • De nieuwe leerstof wordt stap voor stap aangebracht, verworven en verwerkt (bv. via modelling). Kennis en strategieën worden vastgezet via heldere kaders.
  • Leerlingen testen zichzelf met de Objectives and assessment op het einde van elke unit (retrieval practice).
  • Impliciet en expliciet leren worden gecombineerd (bv. om aan woordenschat te werken).