INHOUD - Wat is er veranderd in Antropia (3de graad) ten opzichte van Socius? INHOUD - Wat is er veranderd in Antropia (3de graad) ten opzichte van Socius?

INHOUD - Wat is er veranderd in Antropia (3de graad) ten opzichte van Socius?

 • Leerlingen worden beter ondersteund in het verwerven van de onderzoeksvaardigheden er zit een onderzoeksvademecum in het activerend leerboek voor Sociale en gedragswetenschappen.
 • Het concept van Antropia houdt nog meer rekening met de noden van leerling en leerkracht, maar ook met wetenschappelijke bevindingen uit didactisch onderzoek. Dat resulteert in een aantal nieuwe rubrieken:
  • Elk hoofdstuk bevat een instapverhaal, dat aansluit bij de leefwereld van leerlingen en hen motiveert de leerinhoud aan te vatten.
  • Nog aan het begin van een hoofdstuk is er een voorkennistest, waarmee leerlingen hun basiskennis kunnen toetsen en opfrissen indien nodig.
  • Aan het einde van het hoofdstuk is er de Test jezelf, waarmee leerlingen aan de slag kunnen ter voorbereiding van een toets/examen.
  • Achteraan het hoofdstuk vinden leerlingen de lesdoelen, zodat ze concreet weten wat ze moeten kennen en kunnen.
 • Het Scoodle-leerplatform zorgt ervoor dat leerlingen beter en effectiever ondersteund worden in hun zelfstandig leerproces.
 • Tot slot is er ook gesleuteld aan het gebruiksgemak. Zo zijn de opdrachten in de leeroplossingen genummerd.