INHOUD - Wat zijn de verschillen tussen DOEL. voor de 2de en de 3de graad? INHOUD - Wat zijn de verschillen tussen DOEL. voor de 2de en de 3de graad?

INHOUD - Wat zijn de verschillen tussen DOEL. voor de 2de en de 3de graad?

 • Voor de 3de graad zijn er per leerjaar 7 thema’s tegenover 10 in de 2de graad. Daartegenover staat wel dat de leerwerkboeken meer volume hebben (gem. 48 pagina's i.p.v. 40 pagina's).
 • Het vakdomein mavo is vervangen door maatschappij, omdat natuurwetenschappen (in het leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen opgenomen bij mavo) als een apart domein gezien wordt.
 • In het kader van de leerlijn leercompetenties zijn er enkele wijzigingen in het DOEL.-aanbod voor de 3de graad:
  • de ‘inhoudstafel’ in ‘Focus op Doel’ bevat een lijst van alle oefeningen per deelopdracht.
  • nog in ‘Focus op doel’ zijn twee nieuwe pagina’s toegevoegd: de leerlingen staan stil bij hun persoonlijke doelen (= 21ste-eeuwse vaardigheden, te visualiseren via een ‘web’) en kunnen hun planning aanduiden in een agenda.
  • de focussen (stappenplannen) worden niet meer in het leerwerkboek gedrukt; ze zijn alleen digitaal raadpleegbaar.
  • de oefeningen zijn vaak langer en/of complexer, in functie van de groeiende zelfredzaamheid.
  • moeilijke woorden worden niet langer gemarkeerd; de leerlingen moeten dat zelf leren doen.
  • vanaf 5.4 worden rubrics soms opengelaten; de leerlingen moeten de criteria dan zelf bepalen.
 • De wiskunde- en wetenschapsinhouden zitten centraal in het leerwerkboek, in een uitneembaar katern.
 • De online remediëringsoefeningen zijn telkens themagebonden, en dus niet meer overkoepelend (voor wiskunde en taal).