Hoe voeg ik een puntenlijst toe? Hoe voeg ik een puntenlijst toe?

Hoe voeg ik een puntenlijst toe?

 

Een puntenlijst kan je maken nà het berekenen van een subrapport om resultaten van leerlingen te vergelijken. Je kan dus de resultaten van de rapporten gebruiken en hoeft niet alles opnieuw in te geven.

In dit artikel vind je een volledig overzicht van alle stappen die je kan doorlopen om een puntenlijst in Scoodle Track toe te voegen.

1. Ga naar het tabblad "Rapport" in Scoodle Track.

2. Klik hier op "Mijn puntenlijsten".

3. En daarna op het vak "Nieuwe puntenlijst+".

 

4. Geef de nieuwe puntenlijst een titel door het overeenkomstige vak in te vullen, selecteer een klas en de gewenste leerlingen binnen die klas. Je kan er ook voor kiezen om alle leerlingen van die klas aan te vinken door de optie “Alles selecteren” te gebruiken.

 

5. Ook het hoofdrapport bepaal je in deze stap door van het uitklapmenu onder “Hoofdrapport” gebruik te maken en het gewenste rapport aan te klikken.

6. Je kiest eveneens welke informatie uiteindelijk in de kolommen van je document getoond zal worden bij “Data kolommen”.

  •  Ga je voor “Rapporten”, zal het programma je ook vragen de gewenste rapporten aan te vinken. Je    klikt er één of meerdere aan of kiest voor “Selecteer alles” als je alle rapporten wilt meenemen in je puntenlijst. Daarna klik je buiten het menu om verder te gaan. Je selectie is in het groen te zien.

Bij “Data rijen” moet je dan nog kiezen welke informatie in de rijen getoond zal worden: leerlingen of vakken van een leerling.

 

  • Kies je bij “Data kolommen” voor “Vakken”, dan zal je al meteen je vakken moeten selecteren. In de rijen zullen dan sowieso de leerlingen moeten staan.

7. Merk ook op dat je op de rechterkant van je scherm alvast een voorbeeld van de puntenlijst volgens jouw criteria ziet. Je kan de schermverdeling nog aanpassen door met je muis op je pijltjes in het midden te gaan staan, de linker muisknop ingedrukt te houden en de balk dan te slepen naar de gewenste plaats.

8. Ben je tevreden? Ga dan naar stap twee door bovenaan op het pijltje in de zwarte balk te klikken. Door op het witte vak "Opslaan" te klikken sla je alvast op wat je hebt en kan je er later op terugkomen.

9. Hier kan je extra informatie toevoegen aan je puntenlijst: het klasgemiddelde, de mediaan en de norm.

10. Het is ook mogelijk om de verschillende testen te tonen door de schuifknop aan te zetten.

11. Naast cijfers kan je er ook voor kiezen om sterren en attitudesmileys toe te voegen.

12. Het programma zal ook vragen hoe de resultaten getoond mogen worden: door middel van een cijfer, een percentage of allebei? Je maakt de selectie door de juiste vakjes aan te vinken. Door “Norm aanduiding” aan te klikken, komt er een pijltje naast het resultaat te staan dat aangeeft of de leerling in kwestie boven of onder de norm heeft gescoord.

13. Je kan de opmaak verder afstellen door één van de drie bolletjes te selecteren: toon je het resultaat zonder de maximumscore, met de maximumscore in dezelfde cel of met de maximumscore in een aparte cel.

eg:

eg:

14. Als je voor attitudesmileys koos, kan je ook nog kiezen of enkel de gegeven smiley te zien is, of dat alle smileys op de puntenlijst staan, maar enkel de gegeven smiley geselecteerd is.

eg:

eg:

15. Als alles eruitziet zoals je wilt, klik je bovenaan op het zwarte vakje “Opslaan”.

16. Stap drie is een overzichtsstap. Je ziet links alle leerlingen staan.

Bovenaan kan je van de filters gebruik maken om de gegevens te herschikken:

     -van het eerste tot het laatste tussenrapport of omgekeerd

     -vakken van A-Z gerangschikt of omgekeerd

-in dezelfde volgorde als op het geselecteerde rapport. Zijn er meerdere rapporten geselecteerd, dan wordt de volgorde van het hoofdrapport aangehouden.

Je kan nog een hoofding toevoegen op de eerste pagina of op alle pagina’s.

En je kan ervoor kiezen om enkel vakken op te nemen waarvoor resultaten bekend zijn.

17. Klik bovenaan opnieuw op het zwarte vak voor stap 4.

18. Hier kan je het document downloaden om het af te drukken.

19. Selecteer het gewenste bestandstype: Excel of PDF en de afdrukstand: landschap (horizontaal) of portret (verticaal). PDF en landschap zullen standaard geselecteerd zijn.

 

  • 📐Als je een rapport als Excel-document downloadt, zal je een nieuwe kolom met % zien.
  • ✅De stijl van de icoontjes werd doorgetrokken in alle tabbladen.

20. Klik tot slot op het vak rechtsboven. De gedownloade documenten kan je dan printen.