Wat is een 'Zillige' les? Wat is een 'Zillige' les?

Wat is een 'Zillige' les?

 Zill_zill_kort.png

Om leerkrachten een duidelijk zicht te geven of hun les 'zillig' is, heeft elk ontwikkelveld een vaste kleur gekregen. Deze ontwikkelvelden worden voorgesteld in 2 kringen die samen de 'Donut' vormen.
De binnenste kring stelt de persoonsgebonden ontwikkelvelden (competenties) voor en de buitenste kring de cultuurgebonden ontwikkelvelden (kennis).
Bij een 'Zillige les' maak je zowel gebruik van doelen uit de binnenste als de buitenste kring. De donut dient dus als visuele ondersteuning bij je lessen.


Donut_met_icoontjes_en_ontwikkelvelden_wit.png