Stap 3: Een overzicht van de ZILL-doelen uit je agenda bekijken Stap 3: Een overzicht van de ZILL-doelen uit je agenda bekijken

Stap 3: Een overzicht van de ZILL-doelen uit je agenda bekijken

Om een overzicht van de ZILL-doelen in je agenda te kunnen bekijken, is het belangrijk dat je het ZILL-leerplan koppelt in je profiel.

1) Ga naar je profiel

2) Ga naar het tabblad 'Leerplannen'

1_Scoodle_Profiel_Leerplannen_leeg_2blauw.jpg

3) Voeg leerplannen toe aan je profiel

Klik op de gele plus om leerplannen aan je profiel toe te voegen.
Je komt in een menu terecht waar je bovenaan de zoekterm 'Zill' kan ingeven. 
Klik hier op de groene plus om het leerplan te selecteren en daarna op 'Toevoegen' om het aan je profiel toe te voegen.

4_Scoodle_Leerplannen_toevoegen_ZILL_gekozen_blauw.jpg

4) Het Zill-leerplan is nu aan je profiel gekoppeld! 

 

Vervolgens ga je naar je klasagenda en klik je op doelen afdrukken in de werkbalk acties.

doelen_afdrukken.png

Je ziet nu een venster met 3 tabbladen. Het Zill Dashboard en de Zill rapportage zijn specifiek ontworpen om een overzicht van de ZILL-doelen uit je agenda te bekijken.

Tabbladen.png

1) Het Zill Dashboard

In dit tabblad zie je vier grafieken die een antwoord geven op de vier kernvragen die essentieel zijn om de kwaliteit van het leerplanconcept te bewaken.  

KWALITEITSVRAAG 1: In hoeveel activiteiten zet je in op zowel persoonsgebonden als cultuurgebonden ontwikkelvelden?

KWALITEITSVRAAG 2: Komen alle ontwikkelvelden voldoende aan bod?

KWALITEITSVRAAG 3: Is er aandacht voor elk ontwikkelthema? Is de verhouding waarin aan elk van die thema’s gewerkt wordt in overeenstemming met de ontwikkelnoden van de leerlingen?

KWALITEITSVRAAG 4: Welke ontwikkelvelden worden vaak met elkaar verbonden? Zie je onbenutte kansen? 

2) Zill Rapportage

In dit tabblad vind je een overzicht van alle ZILL-doelen en hoe vaak je ze in je agenda gebruikt hebt. Wanneer je op het pijltje klikt, verschijnt een overzicht van alle lesfiches waarin dit doel aan bod kwam.