AANBOD - Is er een leeroplossing voor het vak Toegepaste psychologie in de richting Maatschappij en welzijn (2de graad GO!)? AANBOD - Is er een leeroplossing voor het vak Toegepaste psychologie in de richting Maatschappij en welzijn (2de graad GO!)?

AANBOD - Is er een leeroplossing voor het vak Toegepaste psychologie in de richting Maatschappij en welzijn (2de graad GO!)?

Met LEF! D/A - Maatschappij en welzijn heb je een geschikte leeroplossing voor het vak Toegepaste psychologie. De inhouden rond gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie en de invloed van nature en nurture zitten verweven in de thema’s Pedagogisch handelen en de samenleving (Milestones) en Gezondheid en welzijn (Take care).

Met LEF! D/A - Maatschappij en welzijn beschik je dus ook over het lesmateriaal om de GO!-leerplandoelen i.f.v. de wetenschapsdomeinen te behandelen.

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.