INHOUD - Op welke manier is er aandacht voor evaluatie in LEF! D/A - Maatschappij en welzijn? INHOUD - Op welke manier is er aandacht voor evaluatie in LEF! D/A - Maatschappij en welzijn?

INHOUD - Op welke manier is er aandacht voor evaluatie in LEF! D/A - Maatschappij en welzijn?

In LEF! voorzien we op verschillende plaatsen reflectie en evaluatie. 

  • We reflecteren bij de praktijkopdrachten die we opbouwen aan de hand van het OVUR-schema.  
  • We evalueren de technieken/handelingen op de zorgfiches.  
  • We evalueren de praktijkopdrachten en onderzoeksopdrachten in de projecten. 
  • Op Scoodle voorzien we een ‘Test jezelf’ voor de leerlingen. Dat zijn digitale oefeningen per thema.  
  • We voorzien voor jou als leerkracht nog extra evaluatiemateriaal, zoals toetsvragen. Deze kan je inzetten als formatieve of summatieve evaluatie.