AANBOD - Is er een jaarplan bij PIT? AANBOD - Is er een jaarplan bij PIT?

AANBOD - Is er een jaarplan bij PIT?

Neen. Met PIT ligt er een methode voor die heel wat flexibiliteit biedt. De drie modules bieden
heel wat materiaal, waarmee een leerkracht zelf de les kan samenstellen en invullen op
basis van beschikbare infrastructuur (bv. filmpjes), keuze voor didactische werkvorm
(aangepast aan je leerlingen/klasgroep), tempo enzovoort. Vast staat dat je met PIT voldoende
ruimte hebt om materiaal in te zetten binnen jouw organisatievorm.