AANBOD - Wat is het verschil tussen de lerarenkit en het leerkrachtenboek? AANBOD - Wat is het verschil tussen de lerarenkit en het leerkrachtenboek?

AANBOD - Wat is het verschil tussen de lerarenkit en het leerkrachtenboek?

Het leerkrachtenboek is de papieren handleiding bij het leerwerkboek. In het leerkrachtenboek vind je de oplossingen van de vragen in het leerwerkboek, alsook didactische tips en welke minimumdoelen/leerplandoelen met welke oefening(en) gerealiseerd worden. Koop je het leerkrachtenboek, dan heb je al deze informatie in kleur en op papier. Het leerkrachtenboek bevat geen extra materiaal, toetsen ... 

De lerarenkit vind je op het digitale leerplatform Scoodle. In de lerarenkit vind je een waaier aan didactische ondersteuning. 

  • Alles wat in de leerlingenkit zit zoals het e-book (voor de leerkracht mét oplossingenlaag)
  • Digitale versie van het leerkrachtenboek (als downloadbare pdf)
  • Allerlei extra materiaal zoals interviews en spelmateriaal
  • Voorbeeldtoetsen met oplossingen
  • Extra lesmateriaal en toetsen voor de richtingen Moderne Talen, Taal en communicatie, Toerisme en Horeca