INHOUD - Op welke manier is er in Coup de Cœur aandacht voor evaluatie? INHOUD - Op welke manier is er in Coup de Cœur aandacht voor evaluatie?

INHOUD - Op welke manier is er in Coup de Cœur aandacht voor evaluatie?

In Coup de Cœur zetten we zowel in op proces- als productevaluatie. We voorzien lesmateriaal voor formatieve en summatieve evaluatie.

We voorzien ook ondersteuning voor evaluatie, o.a. door een checklist aan te bieden. Leerlingen doen regelmatig aan zelfevaluatie op verschillende momenten in het leerproces. Ook peerevaluatie maakt deel uit van het leergebeuren.

In de uitgaven hebben de leerlingen voldoende kansen om kleinere communicatieve opdrachten (A toi maintenant) te maken, die hen ondersteunen in aanloop naar de grotere communicatieve opdracht (Enfin).

In de lerarenkit bieden we bij elk dossier toetsen aan op kennis en vaardigheden. Ook hier zetten we in op zelfreflectie a.d.h.v. zelfevaluatieroosters.