INHOUD - Ik werk met Delta 4u, maar mijn leerlingen hebben maar 3u wiskunde. Wat nu? INHOUD - Ik werk met Delta 4u, maar mijn leerlingen hebben maar 3u wiskunde. Wat nu?

INHOUD - Ik werk met Delta 4u, maar mijn leerlingen hebben maar 3u wiskunde. Wat nu?

Dit probleem zou zich kunnen stellen in de studierichtingen met het leerplan basis in de doorstroomfinaliteit. Geen zorgen, je kunt zonder probleem met Delta 4u aan de slag. Uiteraard zullen je leerlingen bepaalde inhouden niet meer hoeven te zien. Meer info daarover vind je hier

Door het wegvallen van bepaalde inhouden (voornamelijk uit het 4de jaar) moeten sommige inhouden verschoven worden van het 3de naar het 4de jaar.

Hieronder vind je een voorstel tot verdeling van de inhouden.

3de jaar

 • Stelling van Pythagoras
 • Goniometrie
 • Reële getallen
 • Rekenen met reële getallen
 • Eerstegraadsvergelijkingen, -ongelijkheden en omvormen van formules
 • Gelijkvormigheid
 • Functies
 • Statistiek (8.1 + 8.2 uit Delta 3)

4de jaar

 • Vectoren
 • Eerstegraadsfuncties
 • Statistiek (8.3 + 8.4 uit Delta 3)
 • Logica
 • Stelsels
 • Tweedegraadsfuncties
 • Ruimtemeetkunde
 • Telproblemen