INHOUD - Welke mogelijkheden biedt Delta voor verbreding of verdieping? INHOUD - Welke mogelijkheden biedt Delta voor verbreding of verdieping?

INHOUD - Welke mogelijkheden biedt Delta voor verbreding of verdieping?

In sommige paragrafen gaan we iets dieper in op de leerinhouden die aangeboden worden. Dat geeft leerkrachten de kans om dat met leerlingen ook te doen.

We voorzien regelmatig die verdieping, zodat leerkrachten de keuze hebben over het onderwerp waarin ze willen verdiepen. Bv. som en product bij tweedegraadsvergelijkingen staat niet in de eindtermen, maar wel als suggestie bij het leerplan van het Katholiek Onderwijs.

In de handleiding is duidelijk aangegeven wat basisleerstof is en welke onderdelen verbredend of verdiepend zijn.