AANBOD - Wat is het verschil tussen Delta 3u, 4u en 5u? AANBOD - Wat is het verschil tussen Delta 3u, 4u en 5u?

AANBOD - Wat is het verschil tussen Delta 3u, 4u en 5u?

Inhoudelijke verschillen merk je op in de inhoudsopgave. 

Hieronder vind je een schematisch overzicht van de verschillen in aanbod en concept. 

Delta doorstroom 5u 

Delta doorstroom 4u 

Delta dubbele finaliteit 3u 

Leerboek + opdrachtenboek en/of digitale licentie (Delta 3) 

Leerboek (Delta 4) 

Leerwerkboek (Delta 3) 

Leerboek (Delta 4) 

Leerwerkboek (Delta 3) 

Leerwerkboek (Delta 4) 

100% Digitale trainingsfase  

100% Digitale trainingsfase  

100% Digitale trainingsfase  

Abstracte wiskunde als beginpunt 

Contextuele/abstracte wiskunde als beginpunt 

Contextuele wiskunde als beginpunt 

Abstracte wiskunde als eindpunt 

Abstracte wiskunde als eindpunt 

Contextuele wiskunde als eindpunt 

Extra nadruk op bewijzen en bewijstechnieken  

Beargumenteren van wiskundige uitspraken en redeneringen 

Beargumenteren van oplossingsmethodes 

Meerdere leerdoelen per theoriekader mogelijk 

Meerdere leerdoelen per theoriekader mogelijk 

1 leerdoel per theoriekader 

 

 

Wat heb ik geleerd? 

 

 

Herhalingsoefeningen op theorie 

Abstracte uitdagingen 

Uitdagingen: toegepast en contextueel 

Speelse uitdagingen