AANBOD - Waarom verschilt de uitgavevorm voor de 5u-richtingen in het 3de en 4de jaar? AANBOD - Waarom verschilt de uitgavevorm voor de 5u-richtingen in het 3de en 4de jaar?

AANBOD - Waarom verschilt de uitgavevorm voor de 5u-richtingen in het 3de en 4de jaar?

Leerlingen van de 5u-richtingen gaan in het 3de jaar aan de slag met een leerboek en een opdrachtenboek. In het 4de jaar is er alleen een leerboek.

Op basis van gesprekken, interviews & bevragingen hebben we het aanbod afgestemd op de wensen en noden van de leerkrachten wiskunde. Dat sluit aan bij onze visie op de leerlijn m.b.t. leercompetenties. 

  • In de 1ste graad werken de leerlingen nog met een leerwerkboek dat eerder aansluit bij het basisonderwijs.  
  • In de 3de graad bestaat het  aanbod uit (activerende) leerboeken.  

Daarom laten we in de 2de graad de leermiddelen voor het 3de jaar nog nauwer aansluiten bij de 1ste graad, terwijl de uitgaven voor het 4de jaar de leerlingen toch al voorbereiden op de 3de graad. 

In de loop van de 2de graad moeten leerlingen zelf notities leren maken, inhouden leren structureren en wiskundig leren noteren. Met het leerboek worden ze daartoe gestimuleerd; met het opdrachtenboek in het 3de jaar krijgen ze nog ondersteuning aangeboden. Het is immers niet evident om leerlingen deze volumes zelfstandig te leren werken. Vanaf het 4de jaar gaan we ervan uit dat leerlingen voldoende leercompetenties hebben verworven om met een leerboek alleen aan de slag te gaan. Dat bereidt hen ten volle voor op de derde graad (en eventueel de doorstroom naar het hoger onderwijs).