INHOUD - Bevat Polaris een thema over het systeem aarde en de interacties tussen de sferen? INHOUD - Bevat Polaris een thema over het systeem aarde en de interacties tussen de sferen?

INHOUD - Bevat Polaris een thema over het systeem aarde en de interacties tussen de sferen?

In plaats van te vertrekken vanuit een abstracte benadering van het systeem aarde, werkt Polaris naar het einde van de 2de graad naar een synthesethema toe, nl. De transitie. Hierin komen de planetaire grenzen gemeenschappelijk aan bod, met o.a. de interactie tussen sferen enerzijds en een link met het donutmodel anderzijds.

In elk thema van Polaris 3 en 4 ervaren de leerlingen dat de aarde kansen biedt maar ook grenzen heeft en dat er toekomstperspectieven zijn. Op het einde van het 4de jaar vallen de puzzelstukken in elkaar.