Is er in De Wiskanjers voldoende aandacht voor automatisatie? Is er in De Wiskanjers voldoende aandacht voor automatisatie?

Is er in De Wiskanjers voldoende aandacht voor automatisatie?

Er zijn automatisatieblaadjes beschikbaar in de lerarenkit op Scoodle Sprint. Dit zijn driloefeningen die inzetten op het automatiseren van de rekenvaardigheden en het vastzetten van de leerstof. De inhoud kan de leerstof zijn die in voorgaande weken aan bod kwam of kan parate kennis zijn uit vorige blokken of leerjaren.

Ook op Scoodle Play kunnen leerlingen driloefeningen maken volgens de jaarplanning voor sommen, tafels, maten en gewichten en kommagetallen. Je kan deze driloefeningen ook als digitale taak klaarzetten.