Zijn er instructiefilmpjes beschikbaar bij De Wiskanjers? Zijn er instructiefilmpjes beschikbaar bij De Wiskanjers?

Zijn er instructiefilmpjes beschikbaar bij De Wiskanjers?

Bij lessen waar nieuwe leerstof wordt aangebracht voorzien wij een QR-code met een instructiefilmpje.

De instructiefilmpjes van De Wiskanjers zijn beschikbaar via: 

Deze kunnen leerkrachten en leerlingen scannen met een smartphone of tablet (ook thuis ter voorbereiding van een les of toets). De instructiefilmpjes zijn ook handig voor de ouders, want zo zijn zij steeds mee op de hoogte van de manier waarop iets wordt aangebracht.

*Opgelet: we houden de website www.wiskanjerfilmpjes niet langer up to date.

De methode De Wiskanjers werd in 2018 herwerkt naar het Zill leerplan. Er werden toen nieuwe lessen computationeel denken toegevoegd waarbij filmpjes werden gemaakt. Alle materialen zijn te vinden in de lerarenkit in de lesfiches onder het materiaal, zo ook dit instructiefilmpje.