Zijn er in De Wiskanjers voldoende herhalingsmogelijkheden? Zijn er in De Wiskanjers voldoende herhalingsmogelijkheden?

Zijn er in De Wiskanjers voldoende herhalingsmogelijkheden?

In elk blok zijn enkele herhalingslessen uitgewerkt en op het einde van het blok krijg je telkens een toets en remediëringsles. Je kan de punten van die toets eventueel gebruiken voor een maandelijks rapport. Als school heb je hier de vrijheid in.

Na blok 3 en blok 7 is er telkens een herhalingsweek ingelast. Hiervoor is een herhalingsblok uitgewerkt. Dit herhalingsblok omvat 6 herhalingslessen en 6 herhalingstoetsen. Om de herhalingsweek in te vullen maak je een keuze tussen de herhalingslessen en de herhalingstoetsen. Het is dus niet de bedoeling om beide in te plannen. Indien je kiest voor de herhalingstoetsen kun je de punten gebruiken voor het kerstrapport en/of eindrapport. Ook hier heb je als school de vrijheid.