Is De Wiskanjers een haalbare methode? Is De Wiskanjers een haalbare methode?

Is De Wiskanjers een haalbare methode?

De Wiskanjers is een haalbare methode. Per blok zijn er vier lesweken voorzien en er is rekening gehouden met de geplande schoolvakanties. In de lerarenkit is er voor de leerkracht een suggestiejaarplanning voorzien.

De Wiskanjers is ook geen talige methode. De methode voorziet wel in degelijke instructies die ook de nodige wiskundetaal bevatten.