ALGEMEEN - Is LEF! A - Zorg en welzijn leerplandekkend? ALGEMEEN - Is LEF! A - Zorg en welzijn leerplandekkend?

ALGEMEEN - Is LEF! A - Zorg en welzijn leerplandekkend?

Zeker en vast! Als je met LEF! A - Zorg en welzijn aan de slag gaat, heb je aan het einde van de 2de graad alle beroepskwalificaties behandeld. De methode is ook conform alle leerplannen van de verschillende onderwijskoepels. 

Een overzicht van welke leerplandoelen en beroepskwalificaties bereikt worden per project vind je terug in de matrix op Scoodle.  

We leggen ook linken met het gemeenschappelijk ICT-leerplan en het gemeenschappelijk funderend leerplan voor de Katholieke onderwijskoepel.  

We voorzien zowel een overzicht vanuit de projecten als een overzicht vanuit de leerplandoelen.