INHOUD - Hoe worden de overkoepelende competenties bereikt in LEF! A - Zorg en welzijn? INHOUD - Hoe worden de overkoepelende competenties bereikt in LEF! A - Zorg en welzijn?

INHOUD - Hoe worden de overkoepelende competenties bereikt in LEF! A - Zorg en welzijn?

De overkoepelende competenties komen doorheen de leerwerkboeken aan bod. Daarnaast wordt de achterliggende theorie m.b.t. deze competenties ook in de LEF!-naslagwerken en -zorgfiches behandeld. Zo geven we hierin een overzicht van de verschillende reflectiemodellen. Vanuit de leerwerkboeken verwijzen we hiernaar als leerlingen over bepaalde opdrachten moeten reflecteren.  

In de eerste projecten van LEF! A - Zorg en welzijn worden bepaalde leerinhouden zoals samenwerken, communiceren en kwaliteitsbewust handelen aangereikt.