INHOUD - Zitten de praktijkuren apart in LEF A - Zorg en welzijn? INHOUD - Zitten de praktijkuren apart in LEF A - Zorg en welzijn?

INHOUD - Zitten de praktijkuren apart in LEF A - Zorg en welzijn?

In LEF! maken we niet expliciet een onderscheid tussen theorie en praktijk.  

  • We starten telkens vanuit een probleemstelling (Casus).  
  • Deze probleemstelling ontdekken we samen met de leerlingen (Ontdek). 
  • Daarna geven we het antwoord op deze probleemstelling (Op een rij).  
  • Nadat het antwoord gegeven is, worden leerinhouden ingeoefend.  

Het inoefenen gebeurt op het gewenste beheersingsniveau van Bloom. Sommige oefeningen zijn eerder theoretisch van aard, anderen dan weer praktisch.  

Praktische oefeningen worden steeds methodisch uitgewerkt.  

  • Soms gebruiken we de OVUR-methode.  
  • Bij opdrachten binnen ‘maaltijdzorg’, ‘linnenzorg’ en ‘interieurzorg’ vertrekken we telkens vanuit een casus. Leerlingen moeten zich eerst oriënteren op de opdracht (wat zijn wensen en behoeften?, wat is het budget?, wat staat er op de boodschappenlijst?, hoe gezond en duurzaam is mijn maaltijd? ...). Daarna voeren zij deze opdrachten dan uit.