ALGEMEEN - Wat is een blended leeroplossing? ALGEMEEN - Wat is een blended leeroplossing?

ALGEMEEN - Wat is een blended leeroplossing?

Blended leeroplossingen bestaan uit een weloverwogen mix van papier en digitaal, altijd met leerefficiëntie voor ogen. Zo bereik jij met jouw leerlingen het hoogste leerrendement.

Daarnaast bestaat het ‘blended leren’ uit een variatie van verschillende werkvormen en groeperingsvormen (klassikaal, groep of individueel), thuis en in de klas, online en offline. Ook hier baseren we ons bij de uitwerking op didactische principes die hun leereffect bewezen hebben.