INHOUD - Hoe is een dossier in Coup de Cœur opgebouwd?  INHOUD - Hoe is een dossier in Coup de Cœur opgebouwd?

INHOUD - Hoe is een dossier in Coup de Cœur opgebouwd?

  • De dossiers van Coup de Cœur vertrekken vanuit een centraal thema en worden dan opgedeeld in verschillende subthema’s (= En Route).
  • Elk dossier start met een fotocollage en een overzicht van de inhouden. Vervolgens splitst het dossier zich op in verschillende En Route’s. Elke En Route behandelt een subthema van het centraal thema.
  • De eerste rubriek van een En route is een instaples: En avant. De leerlingen maken in deze rubriek kennis met het thema.
  • Nieuwe leerstof wordt vervolgens aangebracht en verwerkt via een reeks bouwsteenlessen: En découvrant, En étudiant en En apprenant. Deze bouwstenen worden steeds in die volgorde aangeboden, maar zijn flexibel inzetbaar. Samen vormen ze (in)directe bouwstenen voor de geïntegreerde toepassing in de communicatieve opdracht. Je kiest zelf welke rubrieken je met de leerlingen behandelt en welke je liever weglaat en/of vervangt door eigen materiaal.
  • In elke En route van het leerwerkboek DO/DG wordt ook verwezen naar het digitaal tijdschrift Cache-Cœur waar de leerlingen per domein (Taal & Cultuur, STEM, Economie & Organisatie, Maatschappij en Welzijn) kunnen werken aan langere, complexe teksten.
  • De afsluiter van een En route is de communicatieve opdracht Enfin, waarin leerlingen worden uitgedaagd om de leerinhouden van de voorafgaande bouwsteenlessen functioneel en geïntegreerd toe te passen.
  • Op het einde van elk dossier vinden de leerlingen, per En route, een woordenschatlijst met de actieve woordenschat terug. Op dezelfde plaats is er een overzicht van alle grammaticale onderdelen die in het dossier aan bod kwamen, met een verwijzing naar de extra digitale oefeningen op Scoodle.