INHOUD Op welke manier kan je het tijdschrift Cache-Cœur inzetten in de doorstroomfinaliteit? INHOUD Op welke manier kan je het tijdschrift Cache-Cœur inzetten in de doorstroomfinaliteit?

INHOUD Op welke manier kan je het tijdschrift Cache-Cœur inzetten in de doorstroomfinaliteit?

Ter voorbereiding van het hoger onderwijs vinden wij het belangrijk dat leerlingen langere, complexere teksten leren verwerken. Daarom bieden we divers tekstmateriaal aan, thematisch afgestemd op de verschillende studiedomeinen: Taal & Cultuur, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie en STEM.

We zetten hierbij in op academische vaardigheden. Zo leren we leerlingen stap voor stap complexere teksten verwerken met behulp van verwerkingsdocumenten. Op het einde van de verwerking is er telkens een productieve vaardigheidsopdracht, bv. een tekst schematiseren, samenvatten, de inhoud van een tekst presenteren, debatteren … .