DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs?  DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs?

Een heldere leerlijn vastleggen vinden we erg belangrijk, ook op vlak van leercompetenties. Door een doordachte benadering bereiden we de leerlingen voor op verdere studies.  

De stappen naar zelfstandigheid worden versneld gezet vanaf het vijfde jaar. Zowel in de doorstroomfinaliteit als in de dubbele finaliteit nodigen de opdrachten uit om te analyseren, te vergelijken, te argumenteren en vooral ook kritisch na te denken over de formulering van hun antwoorden.

  • Leerlingen van de doorstroomfinaliteit vertrekken vanuit hun activerend leerboek, maar werken hun notities en antwoorden uit op eigen cursusbladen.
  • Leerlingen van de dubbele finaliteit noteren antwoorden meestal in hun leerwerkboek, maar omvangrijke opdrachten worden ook op cursusbladen uitgewerkt. In de overgang van het vijfde naar het zesde jaar zal ook steeds minder in het boek genoteerd worden.

Naast het gestructureerd leren noteren wordt ook voorbereid op verdere studies door in te zetten op academische vaardigheden en woordenschat, door te werken met authentiek en rijk materiaal en inhouden op niveau.