INHOUD - Hoe wordt in de doorstroomfinaliteit aan literatuur en literatuurgeschiedenis gewerkt?  INHOUD - Hoe wordt in de doorstroomfinaliteit aan literatuur en literatuurgeschiedenis gewerkt?

INHOUD - Hoe wordt in de doorstroomfinaliteit aan literatuur en literatuurgeschiedenis gewerkt?

Impact NU biedt voor de 3de graad een unieke aanpak aan op het vlak van literatuur en literatuurgeschiedenis.

Doorheen de bouwsteenlessen komt literatuur impliciet aan bod, door te werken met literaire fragmenten, extra leessuggesties etc.

Daarnaast werken sommige lessen heel expliciet rond literatuur. We maken een onderscheid tussen chronologische, thematische en metaliteraire lessen.

  • In de chronologische literatuurlessen staat telkens één specifieke periode uit de literatuurgeschiedenis centraal. We laten leerlingen kennis maken met het bredere historische kader en behandelen een selectie aan fragmenten uit die periode. Dit wordt ook gevisualiseerd met een gedetailleerde tijdlijn.
  • In de thematische literatuurlessen dagen we leerlingen vanuit een centraal thema (bv. identiteit in literatuur) uit om verschillende teksten, genres, stromingen en inzichten met elkaar te vergelijken. Vanuit een diepgaand tekstbegrip wordt naar de context gekoppeld. Leerlingen gaan actief op onderzoek in het LitAtelier naar de auteur en zijn biografie, generatieverschillend en literatuuropvattingen, canonvorming, wereldliteratuur...
  • In de metaliteraire lessen wordt literatuur in een breder perspectief geplaatst en denken leerlingen kritisch na over historisch literair bewustzijn, het belang van een canon etc.

Naast de fragmenten die in de lessen behandeld worden, bundelen we het historische, maatschappelijke en literaire kader voor de verschillende periodes uit de literatuurgeschiedenis in de digitale literaire bronnenbank. Dit alles wordt verrijkt met een uitgebreide verzameling aan tekstfragmenten.

Per periode wordt een gedetailleerde tijdsbalk voorzien, een heldere schets van de historische, maatschappelijke en literaire context aangeboden en volgt een bundeling van verschillende literaire bronnen, beelden en auteursfiches.