INHOUD - Hoe is een hoofdstuk in Impact NU opgebouwd?  INHOUD - Hoe is een hoofdstuk in Impact NU opgebouwd?

INHOUD - Hoe is een hoofdstuk in Impact NU opgebouwd?

De delen van Impact NU vertrekken niet vanuit een centraal thema, wel vanuit competenties.

  • Elk deel start met een overzicht van de inhouden, gevolgd door een schematische weergave die de samenhang van de lessen met de communicatieve opdracht weergeeft.
  • De eerste les van een deel is een instaples, die leerlingen laat nadenken over associaties en over de inhoud en mogelijke aanpak van de communicatieve opdracht.
  • Nieuwe leerstof wordt vervolgens aangebracht en verwerkt via een reeks bouwsteenlessen. De lessen rond taalgebruik, taalbeschouwing en literatuur staan geclusterd in een opbouwende volgorde, maar zijn flexibel inzetbaar. Samen vormen ze (in)directe bouwstenen voor de geïntegreerde toepassing in de communicatieve opdracht. Je kiest zelf wanneer en hoe vaak je afwisselt tussen taalgebruik, taalbeschouwing en literatuur.

In elk deel wordt ook expliciet gewerkt aan verruiming van het lexicon door in te zetten op woordenschatstrategieën, domeinspecifieke taal en academische woordenschat.

De afsluiter van een deel is de communicatieve opdracht, waarin leerlingen worden uitgedaagd om de leerinhouden van de voorafgaande bouwsteenlessen functioneel en geïntegreerd toe te passen.