INHOUD - Wat is er nieuw ten gevolge van de nieuwe onderwijsdoelen?  INHOUD - Wat is er nieuw ten gevolge van de nieuwe onderwijsdoelen?

INHOUD - Wat is er nieuw ten gevolge van de nieuwe onderwijsdoelen?

In lijn met de recente ontwikkelingen m.b.t. minimumdoelen en leerplannen, legt Epic deze nieuwe focussen:

  • het beantwoorden van historische vragen door middel van historische bronnenanalyse en het toepassen van historische redeneerwijzen
  • de analyse van de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid (en die van anderen) op historische beeldvorming
  • de opbouw van het historisch referentiekader met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken (eigen aan de moderne en de hedendaagse tijd) met aandacht voor kenmerken van interculturele contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen
  • het vergelijken van en reflecteren over de courante westerse periodisering met andere periodiseringen in tijd en ruimte
  • het geven van betekenis aan actuele en historische fenomenen uit de bestudeerde periodes
  • het beoordelen van voorbeelden van historische beeldvorming aan de hand van historische redeneerwijzen (specifiek voor de doorstroomfinaliteit)