DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek? DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

DIDACTIEK - Hoe worden leerlingen ondersteund in het leerproces via effectieve didactiek?

  • Voorkennis wordt geactiveerd met oefeningen op Scoodle en vragen bij het referentiekader in het activerend leerboek.
  • Het referentiekader situeert het onderwerp in de geschiedenis, tijd en de ruimte. We bieden in het referentiekader de algemene lesdoelen voor het hoofdstuk aan; op Scoodle staan er per hoofdstuk specifieke doelen.
  • Duidelijke afbeeldingen, kaartmateriaal, multimedia en 3D-integratie zorgen voor een boeiende verrijking bij de (les)teksten (dual coding).
  • De online verwerking met een grote variatie aan oefentypes (interleaving), gecombineerd met de klassikale vragen en verwerking op een cursusblad zorgen voor een actieve verwerking van de leerstof.
  • Via een handig dashboard kun jij als leerkracht de resultaten en verwerking door de leerlingen vlot opvolgen. Zo kun je snel achterhalen of de klas het begrepen heeft.
  • We gebruiken duidelijke kleurcodes: de nieuwe begrippen staan in het groen. De samenvattingen staan in een herkenbaar groen kader per deelonderzoeksvraag.
  • Een synthese op het einde van een hoofdonderzoeksvraag is beschikbaar in 2 vormen, nl. tekst + schema.
  • De online zelftoets biedt leerlingen de kans om te kijken of ze het hoofdstuk begrepen hebben. De opdrachtenreeksen bij de deelonderzoeksvragen zorgen voor voldoende oefenkansen (retrieval practice).
  • Op Scoodle kunnen leerlingen de kijkwijzers van Epic raadplegen.