Kan ik bij De Taalkanjers differentiëren tijdens de les? Kan ik bij De Taalkanjers differentiëren tijdens de les?

Kan ik bij De Taalkanjers differentiëren tijdens de les?

Alle oefeningen worden per les gedifferentieerd en op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefenkansen om de leerstof op zijn of haar niveau te beheersen.

 • Bolletje = aanloop
  Deze oefening zet je in bij een verlengde instructie bij leerlingen voor wie de voorkennis aangescherpt moet worden.
 • Vierkantje = kern
  Begrijpen je leerlingen de instructie, dan kunnen ze aan de slag met de kernoefeningen. Als deze correct gemaakt zijn, is de leerstof beheerst.
 • Driehoekje = uitdaging
  De leerlingen die de kernoefeningen sneller afmaken of een uitdaging kunnen gebruiken, maken ook de uitdagingsoefeningen.

Wekelijks is er bovendien een gedifferentieerde herhalingsles. Bij elke les vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug zodat ze na de les kunnen aanduiden of ze de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen.

 • Groene pijl = weer-oefening
  Als de leerstof nog niet voldoende beheerst is, krijgt de leerling nogmaals de kans om op kerndoelniveau te oefenen.
 • Blauwe pijl = meer-oefening
  Is de leerstof voldoende gekend, krijgt de leerling een uitdagende herhalingsoefening aangeboden.

Geïntegreerd wil ook zeggen dat je als leerkracht per les de basisdifferentiatie beschikbaar hebt in het werkboek van de leerling. Je hoeft dus niets digitaal klaar te zetten, te selecteren of af te drukken. Zo kan je snel en eenvoudig inspelen op de noden van je klasgroep op dat moment.