Zijn er leesteksten in de werkboeken van De Taalkanjers? Zijn er leesteksten in de werkboeken van De Taalkanjers?

Zijn er leesteksten in de werkboeken van De Taalkanjers?

We bieden zowel teksten aan in het taalboek als in het werkboek zodat kinderen ook in het werkboek aan de slag kunnen met de teksten. Bovendien zijn de leesteksten om strategieën in te oefenen meestal niet te lang omdat uit onderzoek blijkt dat dat niet nodig is. Vaker en gerichter oefenen wel. 

Er is ook een aanbod extra huiswerk technisch lezen voor het 2de en 3de leerjaar waarin we teksten aanbieden waar we een stapje teruggaan qua leesniveau. Tot slot zijn er binnen ons aanbod voor anderstalige nieuwkomers en taalarme leerlingen (De Taalkanjers Klaszorg) ook remediërende leesbundels met teksten op een lager AVI niveau.