Zijn er toetsen beschikbaar bij De Taalkanjers? Zijn er toetsen beschikbaar bij De Taalkanjers?

Zijn er toetsen beschikbaar bij De Taalkanjers?

Op het einde van elk thema kan je elk domein evalueren. Er zijn ook summatieve toetsen voor Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.

  • Begrijpend lezen - Taalbeschouwing - Spelling
    Voor deze domeinen bieden we een kant-en-klare toets aan na elk thema. 

  • Spreken - Luisteren - Schrijven
    Deze domeinen kan je op twee manieren evalueren: brede evaluatie aan de hand van kijkwijzers of een vast toetsmoment op papier

De toetsen zijn digitaal beschikbaar in PDF- en Word-formaat, dus volledig vrij aan te passen. De thematoetsen van spelling en taalbeschouwing kan je ook digitaal afnemen op Scoodle Play.