Waaruit bestaat de lerarenkit van De Taalkanjers? Waaruit bestaat de lerarenkit van De Taalkanjers?

Waaruit bestaat de lerarenkit van De Taalkanjers?

Al je digitaal lesmateriaal van De Taalkanjers is beschikbaar op ons leerkrachtenplatform Scoodle. 

Je hebt automatisch toegang tot:

 • Digitale agenda inclusief lesfiches en gekoppelde leerplandoelen
 • Instructiefilmpjes voor de leerlingen
 • Scoodle Play met gedifferentieerde oefeningen en extra driloefeningen
 • De zoekmodule Wizenoze op Scoodle Play

Om het digitaal lesmateriaal bij de methode te gebruiken, moet de school kiezen voor Scoodle Kick of Scoodle Sprint.

Scoodle Kick - jouw lerarenkit

 • Digitale handleidingen

 • Kopieerbladen en bijlagen per les

 • Bewerkbare toetsen

 • Bordboeken en bordlessen

 • Digitale taken en toetsen inplannen

 • Graadklasdocument

 • Mogelijkheid om feedback te geven aan een leerling via Scoodle Play

Scoodle Sprint - jouw uitgebreid zorgaanbod

Scoodle Kick + ...

 • Differentiatie- en remediëringsmodule op maat van elke leerling

 • Correctiesleutels van de werkboeken

 • Extra gedifferentieerde huistaken voor spelling en technisch lezen

 • Lesmateriaal voor taalarme leerlingen en anderstalige nieuwkomers (taal en spelling)

 • Klaszorg per leerjaar met remediëringsmateriaal bij toetsen

 • De Taalkanjers Schoolzorg lerarenkit (correctiesleutel)

 • De Taalkanjers Twist lerarenkit (correctiesleutel)

 • Klasbieb met per thema extra boekentips met gedifferentieerde oefeningen op Scoodle Play

>> Contacteer je regioverantwoordelijke voor meer info.