Is er een zorgaanbod bij De Taalkanjers? Is er een zorgaanbod bij De Taalkanjers?

Is er een zorgaanbod bij De Taalkanjers?

Naast het basismateriaal kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan extra ondersteunende materialen. Zo kan je een geïntegreerde zorgaanpak realiseren waarbij elke leerling optimale ontwikkelkansen krijgt.

De Taalkanjers Klaszorg taal en spelling

Het klaszorgmateriaal geeft je de mogelijkheid om je leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden en toch samen in de klas aan de slag te gaan. 

  • Hulpkaarten op basis van onthoudkaders uit de werkboeken
  • Eenvoudige stappenplannen
  • Hoekenwerk voor spelling
  • Kant-en-klare suggestiefiches bij elke les met haalbare suggesties op verschillende taalniveaus en extra materiaal dat je kunt inzetten om alle lessen voor elke leerling vlot te laten verlopen
  • Ideeën om woordenschat in te zetten aan de hand van leuke tussendoortjes
  • Lees-, taalbeschouwings- en spellingpaden (oefenbundels) om extra te remediëren als de achterstand groter is dan 1 schooljaar
  • Specifiek materiaal voor anderstalige nieuwkomers: 10 themabundels met bijbehorende praatplaten, 20 leesbundels en digitale oefeningen op Scoodle Play om de Nederlandse klanken onder de knie te krijgen

De Taalkanjers Twist

Heb je sterke talenknobbels in de klas? Dan kunnen zij aan de slag met de compacte route bij De Taalkanjers. Verlopen deze oefeningen vlot, dan stappen ze over naar De Taalkanjers Twist voor extra uitdagende opdrachten: nadenken over oplossingsstrategieën, analyseren, opzoeken op het internet, zelf opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken.

>> Meer info over De Taalkanjers Twist.

De Taalkanjers Schoolzorg

De Taalkanjers Schoolzorg bestaat uit 13 mappen waaruit je kan selecteren om in te zetten als extra remediëringsmateriaal of om een volledig individueel leertraject uit te stippelen op maat van elke leerling.

>> Meer info over De Taalkanjers Schoolzorg.