Is er ook een methode voor spelling? Is er ook een methode voor spelling?

Is er ook een methode voor spelling?

Wij hebben een aparte methode voor spelling: De Taalkanjers Spelling. Deze kan je geïntegreerd met De Taalkanjers gebruiken, maar ook apart naast eender welke andere taalmethode.

Wij werken in De Taalkanjers Spelling rond één spellingsmoeilijkheid.

Na de instructie krijgen de leerlingen leuke, gedifferentieerde oefeningen, waarbij we zo snel mogelijk beogen om de transfer naar het gewone schrijven te maken. Elk thema wordt afgesloten met een flitsdictee. Ook na elke herhalingsles is er een extra dictee voorzien. Door te focussen op de spellingsmoeilijkheid gaan leerlingen ook beter nadenken over de spellingsregels en deze toepassen.

>> Meer info over De Taalkanjers Spelling.